Cargol treu banya

Cargol treu banya

Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 23 de maig de 2012

EL PORT DE LA SELVA

El port de la selva es troba situat a la sortida de dues  petites valls que baixen, una del coll de la dona morta i l’altra del Puig de Sant Salvador i de la cresta de Vinya Vella. Els al-luvions dels torrents que s’escolen en aquestes valls s’acumulen contínuament al fons del port.Aquest queda protegit dels vents de l’est per un turó poc elevat que dominen dues bateries, peró els vents del nort hi penetren sense cap obstacle i fan que ancorar-hi resulti poc segur. Les fraqates arriben fácilment fins al mig del port o més aviat a la petita rada de la selva, malgrat les sedimentacions.

Els primers navegants que visitaren aquesta costa, intimitats pels cops de vent, tan freqüents en el golf  Cèltic, degueren atribuir una gran importància a la proximitat del port, que els permetia esperar vents més favorables per doblar el cap.Els romans donaren a aquesta contrada el nom de Silva, perquè aleshores  un bosc d’ullastres , pins i lledoners en cobria tota la superficie. Els catalans alteren la denominació llatina i la silva romana ja s’anomenava selva en les actes del segle x.Aquesta petita vila s’estenia probaplement  fins a la torre romana o far situat sobre el mamelló que separa el port de la vall de Sant Salvador. Les necessitats del comerc i de la navegació feren fundar una segona vila, que malgrat tantes guerres desastrosses i tantes lluites nacionals, encara subsisteix a l’esquerra de l’entrada de la rada. Només hi habiten mariners; però cap d’ells és estrany als treballs agrícoles ni sobretot al cultiu de la vinya .La vila alta ( la Selva de Dalt), situada a la vall i a mitja llegua de la vila baixa (la Selva de Mar) és més  poblada i resta al marge de les especulacions  comercials.


El terrer de la selva produiex un vi exce-lent , que s’obté d’un cep anomenat lledoner, a frança grenache. Uns quants horts establerts costosament sobre la sorra del port ; un ric vinyer ; bosquets d’oliveres disseminats per les faldes arrecerades, un clima sa i comunicacions freqüents i facils per terrra, encara més fàcils per mar, fan que l’estada a la Selva de Mar resulti agradable.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vídeos de sortides amb bici