Cargol treu banya

Cargol treu banya

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 12 d’abril de 2011


INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
El Massís de l’Ardenya és un sistema muntanyós de substrat granític i alçades
modestes pertanyent a la part gironina de la Serralada Litoral Catalana. La vall del
Ridaura, o Vall d’Aro, l’individualitza respecte el massís de les Gavarres. La
combinació de diferents processos al llarg de la història geològica d’aquest
massís (meteorització química, esfondrament de la vall, erosió fluvial) ha donat
lloc a un paisatge constituït per un conjunt de formes característiques del modelat
granític. El conjunt és una interessant mostra de la geomorfologia en roques
magmàtiques, tant pel que fa a les formes majors (doms, torres rocalloses), com a
petita escala (cadolles, taffoni…).
La fàcil accessibilitat i la situació relativa d’aquestes formes, permeten unes
perspectives de gran interès paisatgístic i moltes possibilitats didàctiques. Alguns
elements, com la roca cavallera basculant de la Pedralta, formen part de la
tradició cultural i turística de la zona.

1 comentari:

Vídeos de sortides amb bici